REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA ZAJĘCIACH AQUA FITNESS W OKRESIE COVID-19

 

 1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych, w trosce o Państwa zdrowie, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) obowiązuje do odwołania  ,,Regulamin COVID-19”.

 2. Wejście na teren strefy basenu  oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

 3. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

 4. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m (dotyczy: niecki basenu wraz z torami, strefy natrysków, szatni, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet, stanowiska przy recepcji, holu głównego i wszelkich ciągów komunikacyjnych).

 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.

 6. Zakazuje się uczestnikom zajęć przebywania w obiekcie w godzinach innych niż godziny rozpoczęcia zajęć.

 7. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.

 8. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).

 9. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego.

 10. Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do specjalnie wydzielonych pojemników na śmieci.

 11. W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

 12. W szatniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

 13. Uczestnik zajęć ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.

 14. Przy recepcji w kierunku wejścia na basen może znajdować się jedna osoba. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do recepcji.

 15. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać wszelkich wytycznych związanych z korzystaniem z basenu oraz zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu.

 16. Uczestnictwo w zajęciach aqua fitness oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.


Aqua aerobik - Dąbrowa GórniczaStrona wykonana przez doNETA.pl