Przeciwwskazania do treningu w wodzie

1. Choroby układu krążenia:

 • niewydolność krążenia sercowo-pochodna,
 • częstoskurcz napadowy na podłożu organicznej choroby serca,
 • migotanie przedsionków jeżeli jest objawem choroby serca,
 • zaburzenia rytmu na tle bloków przewodzenia,
 • ostre i podostre zapalenie mięśnia serca,
 • zapalenie wsierdzia,
 • zapalenie osierdzia,
 • wady serca wrodzone,
 • zakrzepowe zapalenie żył,

2. Choroby układu oddechowego:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zawał płuc, zaporowa rozedma płuc, dychawica oskrzelowa w częstych napadach, odma samoistna, sarkoidoza,

3. Choroby przewodu pokarmowego:

 • wrzód żołądka i dwunastnicy,
 • ostry nieżyt żołądka,
 • ostre zapalenie jelit,
 • wirusowe zapalenie wątroby,
 • zapalenie pęcherza i dróg żółciowych,

4. Choroby układu dokrewnego:

 • nadczynność tarczycy - pełnoobjawowa,
 • cukrzyca z powikłaniami,
 • niedoczynność kory nadnerczy,

5. Choroby laryngologiczne:

 • uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego,
 • wyprysk lub czyraki małżowiny lub przewodu słuchowego zewnętrznego,
 • rozlane zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego,
 • ostre zapalenie ucha wewnętrznego,
 • powikłania zapalenia ucha wewnętrznego,
 • ostre i przewlekłe nieżyty trąbek słuchowych,
 • choroby narządu przedsionkowego (np. błędnika),
 • ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa,
 • zapalenie migdałków podniebiennych,

6. Przeciwwskazania okulistyczne:

 • ostre i przewlekłe zapalenia spojówek,
 • zapalenie woreczka łzowego,
 • zapalenie twardówki,
 • zapalenie i wrzody rogówki,
 • zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego,
 • zapalenie naczyniówki,
 • zapalenie siatkówki,
 • krwotok do ciała szklistego,
 • odwarstwienie siatkówki,

7. Przeciwwskazania chirurgiczne:

 • ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej,
 • stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, powięźi mięśni,
 • czyraki,
 • ropne zakażenia,

8. Choroby ginekologiczne:

 • stany zapalne narządu rodnego,
 • mięśniaki macicy z krwawieniami,
 • ciąża ale tylko 6 tygodni przed porodem,

9. Inne:

 • stany pourazowe zagrażające udarem mózgu,
 • ostre i przewlekłe zapalenia nerek,
 • choroby reumatyczne w stanie nasilenia,
 • choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym,
 • wszystkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.

Przeciwwskazania do zajęć aqua fitness zależą od jednostki chorobowej, jak również od jej  zaawansowania. Czynniki te powinny być uwzględnione przez lekarza, który powinien zadecydować o dopuszczeniu lub zakazie uczestniczenia w zajęciach. Przeciwwskazania, któr są powyżej wymienione mogą mieć charakter stały lub czasowy. Przeciwwskazania stałe dotyczą osób, u których rodzaj i zaawansowanie wady czy schorzenia wykluczają całkowicie wysiłek fizyczny w środowisku wodnym. Przeciwwskazania czasowe dotyczą osób w okresie rekonwalescencji po chorobach, które z powodu: osłabienia, możliwości wystąpienia nawrotu choroby lub powikłań nie powinny jeszcze podejmować wysiłku fizycznego lub przebywać w środowisku wodnym. Czas niezdolności do ćwiczeń musi określić lekarz indywidualnie dla danej osoby.

Aqua aerobik - Dąbrowa GórniczaStrona wykonana przez doNETA.pl