Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIK

 

 1. Uczestnicy zajęć Agua Aerobiku zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Zajęcia aqua aerobiku trwają 45min.
 3. Ważność karnetu odnosi się wyłącznie do miesiąca kalendarzowego. Karnet nabywa się na minimum 4 zajęcia w danym miesiącu.
 4. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet miesięczny na konkretne dni zajęć.
 5. Z zajęć należy korzystać wyłącznie w terminach wcześniej zadeklarowanych.
 6. Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny miesiąc.
 7. Zapisy na kolejny miesiąc przyjmowane są na ostatnich zajęciach (najpóźniej do 28 dnia poprzedzającego miesiąca).
 8. Uczestnik zajęć powinien wykupić karnet najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 9. Brak zapisu na zajęcia aqua aerobic jest równoznaczne z utratą stałego miejsca w danej grupie.
 10. Karnety na zajęcia aqua aerobic sprzedawane są przez instruktora przed zajęciami.
 11. Cena karnetu uzależniona jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc.
 12. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części należności za zakupiony karnet miesięczny. Nie istnieje również możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny miesiąc.
 13. Uczestnik ma możliwość odrobienia (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym) w danym miesiącu 1 nieobecności pod warunkiem, że zgłosi swoją nieobecność co najmniej 1 dzień przed terminem zajęć.
 14. Dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do karnetu.
 15. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu odrobienia zajęć lub zwrot pieniędzy, a uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 16. Uczestnik biorący udział w zajęciach Agua Aerobiku deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich na branie czynnego udziału w zajęciach.
 17. 17.  Ćwiczący powinien poinformować instruktora o wszelkich chorobach, dolegliwościach i złym samopoczuciu przed zajęciami.
 18. 18.  W przypadku urazów, kontuzji, poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zajęciach.
 19. 19.  Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z przeciwwskazaniami i wskazaniami do udziału w zajęciach (informacja na stronie internetowej oraz do wglądu u instruktora).
 20. Zabronione jest posiadanie podczas ćwiczeń biżuterii (długich kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków itp.).
 21. Nie ponosi się odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 22. Instruktor nie odpowiada za:
 • nieszczęśliwe wypadki na terenie basenu,
 • komplikacje zdrowotne wynikłe z niepoinformowania o stanie zdrowia,
 • wartościowe rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

   23. Zakup karnetu na zajęcia aqua aerobik oznacza  zapoznanie się i akceptację regulaminu.

 

 

Kliknij tutaj i zobacz regulamin w formie PDF.

Aqua aerobik - Dąbrowa GórniczaStrona wykonana przez doNETA.pl